Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego

Założenia i cele projektu
Opracowanie konceptów sprzedażowych (opakowań i etykiet), a także zasad wprowadzania do obrotu handlowego (zarządzanie kategorią i zasadami tradowymi) wieprzowiny i wołowiny w ramach systemów QMP i QAFP z wykorzystaniem informacji o redukcji emisji GHG.
Badania zostały przeprowadzone w oparciu o najnowocześniejsze dostępne narzędzia badawcze i technologie 3D pozwalające na ocenę w środowisku laboratoryjnym zachowań, wyborów i percepcji konsumentów. Opracowywanie konceptów zostało zrealizowane w oparciu o badania konsumentów dot. skłonności zakupu produktów wytworzonych zgodnie z metodologią obniżonej emisji GHG i większą troską o środowisko. W tym celu zastosowano badania jakościowe (IDI, FGI) i ilościowe (metodą CAWI).