Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Miło nam poinformować, ze nasza grupa operacyjna uzyskała pomoc w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczną weryfikację metod redukujących emisje gazów cieplarnianych oraz zwiększających sekwestrację węgla w rolnictwie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana w okresie 01.04.2021 – 31.12.2022.