Informacje o przygotowaniu „Kalkulatora efektywności klimatycznej dla gospodarstw z chowem bydła i świń” dla potrzeb certyfikowania systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny (QAFP, QMP)